Ustanovení na ochranu údajů

Ručení

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše aktivity proto provádíme v souladu s příslušnými právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů a bezpečnost údajů. Dále se uvádí, jaké informace v případě potřeby shromažďujeme, jak je používáme a komu je případně poskytneme.

Název a adresa zodpovědného orgánu

Alpha Verteilertechnik GmbH
Postfach 1341 - D-93403 Cham
Ringstraße 60 - D-93413 Cham-Altenmarkt

Vedení společnosti: Elmar Reuter, Manfred Dotzler

Osobní údaje

Prostřednictvím našich webových stránek nezískáváme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy), pokud se nerozhodnete, že nám takové údaje poskytnete dobrovolně (např. prostřednictvím registrace, průzkumu) nebo dáte souhlas na jejich poskytnutí nebo pokud to jinak povolují příslušné zákony na ochranu Vašich osobních údajů.

Účel použití získávání, zpracování a využívání údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme všeobecně k zodpovězení Vašich dotazů, zpracování Vašich zakázek nebo k zajištění přístupu k určitým informacím a nabídkám. Za účelem podpory vztahů se zákazníky se může stát, že bude nutné ...

… Vaše osobní údaje uložit a zpracovat, abychom lépe splnili Vaše přání nebo vylepšili naše produkty a služby; nebo

… použít (my nebo třetí strana na základě našeho pověření) tyto osobní údaje, abychom Vás informovali o nabídkách, které budou pro Vaše obchodní potřeby užitečné nebo abychom mohli provést on-line průzkumy, cílem nichž bude lepší porozumění potřebám našich zákazníků.

Samozřejmě, že budeme respektovat, pokud nám nebudete chtít poskytnout své osobní údaje na podporu našeho vztahu s Vámi jako zákazníky (hlavně pro přímý marketing nebo průzkum trhu). Vaše osobní údaje neprodáme, ani jinak neposkytneme na trhu třetím stranám. Na požádání (e-mail, dopis) Vaše údaje vymažeme.

Účelové použití

Společnost Alpha Verteilertechnik GmbH bude Vaše osobní údaje, které poskytnete online, shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze na účely, které Vám oznámíme, pokud nepůjde o shromažďování, zpracování nebo využívání těchto údajů …

… na jakékoliv další účely, které přímo souvisejí s původním účelem, ohledně něhož byly osobní údaje shromažďovány,

… nezbytné na přípravu, projednání a plnění smlouvy s Vámi,

… nezbytné na základě zákonné povinnosti nebo úředního nebo soudního nařízení,

… nezbytné ke zdůvodnění nebo na ochranu právních nároků nebo obhajobu před žalobami,

… sloužící k zabránění podvodům nebo jiným protizákonným činnostem, jako jsou např. úmyslné útoky na systémy společnosti Alpha Verteilertechnik GmbH zabezpečující bezpečnost údajů.

Popis dotčených skupin osob a příslušných údajů nebo kategorií údajů

Zásadně shromažďujeme jen velmi málo údajů. V podstatě shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje o následujících skupinách lidí:

  • údaje o zákaznících (obzvláště údaje o adrese, smluvní údaje), údaje o zájemcích (obzvláště zájem o produkty, údaje o adrese)
  • údaje o zaměstnancích, údaje o uchazečích o zaměstnání, údaje o zprostředkovatelích/makléřích/agenturách (obzvláště osobní údaje pro správu a řízení personálu)
  • údaje o obchodních partnerech, zprostředkovatelích a makléřích (obzvláště údaje o adrese, fakturační údaje a údaje o službách)
  • údaje o dodavatelích (obzvláště údaje o adresách a funkcích)

Příjemci nebo kategorie příjemců, jimž se mohou údaje sdělovat, jsou

  • orgány veřejné správy, které údaje získávají ze zákona (např. sociální pojišťovna)
  • interní zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci a plnění příslušných informačních procesů
  • externí dodavatelé (poskytovatelé služeb) v souladu s § 11 BDSG (německého zákona o ochraně údajů)
  • ostatní externí subjekty, jako např. partneři v rámci smluvní činnosti oznámené zákazníkem

Údaje související s komunikací nebo používáním

Pokud využíváte naši internetovou stránku prostřednictvím telekomunikačních služeb, informace související s komunikací (např. adresa internetového protokolu) nebo údaje související s její používáním (např. informace o začátku a době trvání připojení a rovněž i o telekomunikačních službách, které využíváte) se automaticky generují prostřednictvím technických prostředků. Mohou se případně týkat i osobních údajů. Pokud bude nezbytné shromažďovat, zpracovávat a používat Vaše údaje související s komunikací nebo používáním naší internetové stránky, bude se tak dít v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně údajů.

Automaticky získávané údaje neosobního charakteru

Pokud se dostanete na naše internetové stránky, mohou se automaticky (tj. nikoliv prostřednictvím registrace) shromažďovat informace, které nejsou osobního charakteru (např. typ používaného internetového prohlížeče a operačního systému; název domény internetové stránky, z níž jste přešli; počet návštěv; průměrný čas návštěvy stránky; prohlížené stránky). Tyto informace používáme pouze na účely monitorování atraktivity našich webových stránek a zlepšení jejich výkonu nebo obsahu.

"Cookies" – informace, které se automaticky ukládají na Vašem počítači

Pokud navštívíte některou z našich internetových stránek, může se stát, že na Vašem počítači uložíme informace ve formě tzv. souborů "cookie", které ho při další návštěvě automaticky rozpoznají. Cookies nám umožňují přizpůsobit internetovou stránku Vašim zájmům. Nechcete-li, abychom znovu rozpoznali Váš počítač, nakonfigurujte, prosím, svůj internetový prohlížeč tak, aby smazal „cookies“ z pevného disku Vašeho počítače, blokoval všechny „cookies“ nebo aby Vás upozornil před uložením souboru „cookies“.

Standardní lhůty pro vymazání údajů

Zákonodárce vydal různé povinnosti a lhůty týkající se uchovávání údajů. Po uplynutí těchto lhůt budou příslušné údaje rutinně vymazány. Pokud tím nejsou údaje dotčeny, budou vymazány, pokud odpadají účely specifikované v části účel použití.

Bezpečnost

Společnost Alpha Verteilertechnik GmbH využívá technické a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před neúmyslným nebo nezákonným vymazáním, změnou nebo ztrátou nebo před neoprávněným postoupením nebo neoprávněným přístupem.

Plánované postoupení údajů třetím stranám

Za účelem plnění smluvních závazků, důvěrného vztahu podobného smlouvě, na účely poradenství a podpory dotčené osoby se údaje postupují třetím stranám.

Propojení na jiné internetové stránky

Internetové stránky společnosti Alpha Verteilertechnik GmbH obsahují propojení na jiné internetové stránky. Společnost Alpha Verteilertechnik GmbH nezodpovídá za postupy ochrany osobních údajů nebo za obsah těchto internetových stránek.

Otázky a poznámky

Společnost Alpha Verteilertechnik GmbH odpovídá na všechny adekvátní žádosti o náhlédnutí do Vašich údajů a o jejich opravu, doplnění nebo vymazání. Máte-li dotazy nebo poznámky ohledně směrnice o ochraně údajů, obraťte se, prosím, na Info.IC@Verteiler.coma sdělte svoji žádost, názor. V průběhu vývoje internetu budeme nadále přizpůsobovat i naši směrnici o ochraně údajů. Proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se informovali o aktuálním stavu.